Yksilöt

Yksilöohjauksessa opit Mindfulness eli tietoisuustaitojen perusteet niin teorian kuin harjoitusten avulla. Harjoittelet ohjatusti ajatusten, tunteiden ja aistimusten havainnointia sekä mielen ja kehon rauhoittamista tähän hetkeen. Hengityksellä on tärkeä rooli tietoisuustaitojen harjoittelussa. Hengitys toimii ihmisen psykofyysisen kehomielen keskuksena, jolla on suuri merkitys rentoutumiseen ja mielen rauhoittamiseen. Säännöllinen tietoisuustaitojen harjoittelu vähentää stressiä ja nopeuttaa rasituksesta palautumista. Se lisää positiivisia tunteita, hyvinvointia, elämäiloa sekä auttaa oppimaan havainnoimaan ja säätelemään ajatuksia ja tunteita jolloin myös avoimuus ja luovuus lisääntyy sekä tilanneherkkyys kasvaa. Harjoittelu parantaa kokonaisvaltaista terveyttä ja lisää vastustuskykyä.

Mindfulness on tie hyvään elämään.