Mindfulness – Tietoisuustaidot - Mitä se on?

Lähdetään liikkeelle siitä, mitä aivoissamme tapahtuu…

Ensinnäkin, tiedonkäsittely aivoissamme on niin vilkasta, että tietoisuutemme on jatkuvassa elämänkokemusten sulattelu prosessissa. Kuljetamme koko ajan mielessämme niin paljon ajatuksia, että olemme vain osasta tietoisia. Ajattelumme on osaltaan ajautunut automaattiseksi. Se on ikään kuin automaatti ohjauksella, jolloin tarvitaan TIETOISTA PYSÄHTYMISTÄ, kuuntelemista ja katselemista ennen kuin voimme oivaltaa, minkälaisilla ajatuksilla me ruokimme mieltämme ja mikä ohjaa tunteitamme ja toimintaamme. Mindfulness harjoitteet antavat ymmärrystä siitä, miten erilaiset automatisoituneet tulkinnat tilanteista voivat synnyttää epämiellyttäviä tuntemuksia. Harjoittelu auttaa ottamaan etäisyyttä tunteisiin ja ajatuksiin, sekä auttaa ymmärtämään uudella tavalla niiden välisiä yhteyksiä.

Mindfulness - Tietoisuustaidot pohjautuu zen-buddhalaiseen meditaatioperinteeseen, joka on riisuttu uskonnollisesta viitekehyksestään. Professori Jon Kabat-Zinn kehitti 1970 luvulla länsimaisen lääketieteen sovelluksen; MBSR (Mindfulness Stress Reduction), jota on sovellettu menestyksekkäästi esim. masennuksen, stressin/uupumuksen, kroonisten kipujen, syövän sekä tuki- ja liikuntaelin sairauksien hoidossa. Kognitiivisen psykologian ja terapian perinteessä mindfulness on vaikuttanut jo 1990 luvulta lähtien.

Tietoisuustaidoilla tarkoitetaan tietoista, hyväksyvää läsnäoloa ja kykyä tarkkailla tuomitsematta ja hyväksyen kokemuspiiriin nousevia mielen tuottamia kokemuksia ja tulkintoja. Se on kehon ja mielen tiedostamista ja tässä hetkessä elämistä. Pyrit pysyttelemään tahdonalaisesti käsillä olevassa hetkessä, irrottautumalla menneisyyden ja tulevaisuuden pohdinnoista. Se on olemista täysin tietoisena siitä, mitä tapahtuu juuri nyt, ilman mitään analyysia, arvostelua tai suodattimia. Et ole tuomari vaan tiedemies.

Mindfulnessin hyödyt:

Vähentää stressiä ja nopeuttaa rasituksesta palautumista

Lisää keskittymiskykyäsi ja kykyäsi palautua häiriöistä

Parantaa fyysistä terveyttäsi ja lisää vastustuskykyäsi

Lisää aivojesi suorituskykyä sekä kykyäsi säädellä tunteitasi ja ajatuksiasi

Lisää positiivisia tunteita, hyvinvointia ja elämäniloa

Parantaa vuorovaikutustaitojasi ja ihmissuhteiden laatua

Lisää avoimuuttasi, tilanneherkkyyttäsi ja luovuuttasi

Auttaa sinua työssä saamaan aikaan parempia tuloksia rennommin

Mindfulness on tie Hyvään Elämään