Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Psykoterapialla tarkoitetaan mielenterveysongelmien ja arkielämän kriisien hoitamista keskustelun avulla psykoterapeuttisessa hoitosuhteessa. Terapiaan hakeutumisen syitä voivat olla ahdistus, masennus, pelot, ongelmat ihmissuhteissa, työssä tai opiskelussa. Psykoterapian tavoitteena on lievittää psyykkistä kärsimystä ja tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä.

Ihminen tietää ongelmansa ratkaisun, hän vain ei tiedä, että hän tietää -M.H Erickson-

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on myönteinen, yksilön omasta arvomaailmasta käsin johdettu tapa kohdata inhimillisen elämän erilaisia haaste- ja pulmatilanteita. Työskentely korostaa edistystä, voimavaroja, toivekkuutta ,yhteistyötä sekä luovia ratkaisumenetelmiä. Ratkaisukeskeisyys on uskoa siihen, että meillä on aina mahdollisuus kasvaa ja kehittyä, selviytyä elämää ravisuttavista menetyksistä sekä muuttaa suhdettamme itseemme ja sitä kautta ympäristöön. Ratkaisukeskeisen ajattelun kulmakivi on ajatus siitä, että asiakas on itsensä paras asiantuntija. Hän tietää ongelmaansa ratkaisun, hän vaan ei tiedä, että hän tietää. Asiakkaiden omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on suuri merkitys terapiassa. Ratkaisukeskeisen psykoterapian vahvuuksiin luetaan se, että se soveltuu monenlaisiin tilanteisiin, erilaisille asiakasryhmille ja sitä voidaan toteuttaa erimuotoisesti. Ajallisesti se voi olla lyhyttä tai pidempikestoista. Psykoterapiaan voi hakeutua omalla päätöksellä tai lääkärin suosituksesta. Lähetettä ei tarvita. Kela voi tukea psykoterapiaa.

85€ / 45 min / yksilö
185€ / 90 min / pari, perhe